Convenções e Pautas

Convenções 2019

CCT SINDIMED 2019 

CCT SINDIMAGEM 2019  REGISTRO MR048216/2019

CCT SINDISAÚDE 2019    REGISTRO MR049895/2019

CCT SEEB 2019  REGISTRO MR057470/2019

CCT SINFITO 2019

CCT SASB 2019

CCT SINDNUT 2019

CCT SINDIFARMA 2019

CCT SINPSI 2019

CCT SINDESSPAR 2019

PAUTAS 2019

SEEB 2019

SINDISAÚDE 2019

SASB 2019

SINDIFARMA 2019

SINDIMAGEM 2019

SINFITO 2019

SINDNUT 2019

SINDIMED 2019

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONVENÇÕES 2018

SINDIMAGEM 2018 – REGISTRO MR032699/2018

SINDISAÚDE 2018  – REGISTRO MR031470/2018

SINDNUT 2018 – REGISTRO MR048202/2018

SASB 2018 – REGISTRO MR052295/2018

SINDIMED 2018

SINFITO 2018 – REGISTRO MR050556/2018

SEEB 2018  REGISTRO MR066080/2018

 SINDIFARMA 2018  – REGISTRO MR016005/2019

PAUTAS 2018

SINDNUT 2018

SINDIMAGEM 2018

SINFITO 2018

SINDISAÚDE  2018

SINDIFARMA  2018

SINPSI  2018

SASB  2018

SEEB  2018

SINDESSPAR 2018

SINDIMED 2018

CONVENÇÕES 2017

SINDESSPAR 2017 – REGISTRO MR077400/2017

SINDIFARMA 2017 – REGISTRO MR 071462/2017

SINDIMED 2017 – REGISTRO MR 065923/2017 

SINDNUT 2017 – REGISTRO MR 062752/2017

SINFITO 2017 – REGISTRO MR 063166/2017 

SASB 2017 – REGISTRO MR 063148/2017 

SEEB 2017 – REGISTRO MR 057240/2017

SINDISAÚDE 2017 – REGISTRO MR 054647/2017

SINDIMAGEM 2017 – REGISTRO MR 062667/2017

SINPSI 2017 – REGISTRO MR 063199/2017 

 

PAUTAS 2017

SINDESSPAR 2017

SINDNUT 2017

SINDIFARMA 2017

SINDIMED 2017

SINDIMAGEM 2017

SINFITO 2017

SASB 2017

SINPSI 2017

SINDISAÚDE 2017 

SEEB 2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2016

SINFITO 2016 – REGISTRO MR 030593/2017

SINDIMED 2016 – REGISTRO MR 084980/2016

SINDNUT 2016 – REGISTRO MR 072466/2016

SASB 2016 – REGISTRO MR 083996/2016

SINPSI 2016 – REGISTRO MR 083814/2016

SEEB 2016 (ARQUIVO COM AJUSTES) – REGISTRO MR 083389/2016

SINDIFARMA 2016 (ARQUIVO COM AJUSTES) – REGISTRO MR 084926/2016

SINDIMAGEM 2016 (ARQUIVO COM AJUSTES) – REGISTRO MR 083526/2016

SINDISAÚDE 2016 – REGISTRO MR 083109/2016

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PAUTAS 2016

SINDIMED – 2016

SINFITO – 2016

SINDIFARMA – 2016

SINDIMAGEM – 2016

SASB – 2016

SEEB – 2016

SINPSI – 2016

SINDNUT – 2016

SINDISAÚDE- 2016

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2015

SINDIFARMA – 2015

SINDIMED – 2015

SINFITO – 2015 

SASB – 2015

SINDNUT – 2015

SEEB – 2015

SINDISAÚDE – 2015

SINPSI – 2015

SINDIMAGEM – 2015

ADITIVO SINDIMAGEM 01 – 2015

ADITIVO SINDIMAGEM 02 – 2015

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PAUTAS 2015

SINDIMED – 2015

SINDFARMA – 2015

SINDIMAGEM – 2015

SINFITO – 2015

SEEB – 2015

SINPSI – 2015

SINDISAUDE – 2015

SASB – 2015

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2014

SINDIFARMA 2014

SINDIMED 2014

SINDNUT 2014

SEEB 2014

SINDIMAGEM 2014

SINPSI 2014

SINDISAÚDE 2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PAUTAS 2014

SINDIMAGEM – 2014

SINDIFARMA 2014

SINDISAÚDE 2014

SINPSI 2014

SINDIMED 2014

SEEB 2014

SINDNUT 2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2013

 SINDIFARMA 2013

SINDNUT 2013

SINDISAÚDE 2013

SINDIMAGEM 2013

SINDIMED 2013

SINPSI 2013

SEEB 2013

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2012

SEEB 2012

SINDIMED 2012

SINPSI 2012

SINDISAUDE 2012

SINDIMAGEM 2012

SINDIFARMA 2012

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2011

 SEEB 2011

SINDIMAGEM 2011

SINDIMED 2011

 SINDISAÚDE 2011

SINDIFARMA 2011

SINPSI 2011

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2010

SINTEFEM 2010

SINPSI 2010

SINDMED 2010

SINDIFARMA 2010

SINFITO 2010

SINDISAÚDE 2010

SEEB 2010

SINDIMAGEM 2010

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2009

SINFITO 2009

SINDISAÚDE 2009

SINDIMAGEM 2009

SEEB 2009

SINDMED 2009

SINDIFARMA 2009

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2008

SINFITO 2008

SINDIMAGEM 2008

SINDSAÚDE 2008

SINDMED 2008

SINDFARMA 2008

SEEB 2008

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2007

SINDSAÚDE 2007

SINDIMAGEM 2007

SEEB 2007

SINDMED 2007

SINDIFARMA 2007

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2006

SINDMED 2006

SEEB 2006

SINDSAÚDE 2006

SINDIFARMA 2006

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENÇÕES 2005

SINDIMED 2005

SINDSAÚDE 2005

SINDFARMA 2005

SEEB 2005